Treballem per projectes

El treball per projectes pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d'estudi, es plantegen que saben sobre aquell tema i què voldrien saber, s'organitzen en petits grups per buscar informació en: llibres, revistes, enciclopèdies, internet...i respondre els seus interrogants. 

Treballar per projectes suposa posar a la pràctica el principi de globalització, ja que permet incidir en un gran nombre de continguts referits a les diferents àrees, i en conseqüència, els infants construeixen aprenentatges significatius i funcionals. 

És una opció metodològica que potencia el treball cooperatiu entre els infants (això implica negociar, pactar i prendre decisions entre tots) i que busca la col·laboració amb la família per facilitar la seva participació en el dia a dia de l'escola (dur material, fer petites xerrades...)

El/la mestre/a davant d'aquest ensenyament perd el paper de protagonista, el real protagonista és l'alumne/a. Vetlla per fomentar la investigació i la recerca d'informació conjuntament amb els/les nens/es i les famílies. Actua com a mediador entre l'alumne/a, i l'entorn que l'envolta. Els ajuda a raonar i a relacionar-se entre ells. és potenciador i organitzador d'activitats, de situacions, en les quals puguin realment fer aprenentatges significatius.

L'alumne/a aprèn millor si som capaços d'evidenciar, de potenciar o crear situacions de classe on es puguin detectar i analitzar problemes, on sorgeixen preguntes, dubtes, hipòtesis...per poder trobar solucions dins d'un procés dinàmic.

L'elecció del projecte o tema és primordial, tant que s'ha de dedicar el temps necessari per arribar a escollir un tema que agradi a la majoria de la classe, el consens és molt important. 

Per tant, s'ha d'aconseguir que el tema engresqui a tothom, als que l'han proposat i escollit i als que en volien un altre. Al llarg del curs es poden fer tants pr ojectes com interessos tingui el grup classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada