Treballem per racons a Infantil

QUE SÓN ELS RACONS?
Un racó es un espai d'activitat al que accedeixen nens i nenes d'igual o diferent edat.
Les activitats són globals, bàsicament d'exploració, són obertes; és a dir, tenen diferents possibilitats i resultats.
Actualment els racons que s'ofereixen varien segons els cicles i l'edat de l'alumnat, agrupant-se alumnes de diferents nivells, però dins d'un mateix cicle.
Fer racons implica:
  • Canviar l'organització de l'espai escolar i l'estructura del grup tradicional.
  • Poder escollir les activitats que volem fer, compartint les diferents possibilitats amb els altres.
  • Incorporar estris i materials de la vida quotidiana.
  • Considerar els alumnes com a persones actives, que construeixen els seus aprenentatges partint de les seves vivències, basades en l'exploració, el joc, i sobretot la interacció amb els altres. 

 EDUCACIÓ INFANTIL
Els racons que actualment es duen a terme a Educació infantil són:
Experimentació
En aquest racó els nens i nenes s'habituen a treballar experimentalment: observant, descrivint, anticipant, comprovant,...
Investiguen i experimenten interactuant amb els elements de l'entorn, observant i recollint els canvis ques es produeixen i adonant-se del propi progrés.
Construccions
En aquest racó es pren consciència de la noció de volum mitjançant la manipulació de diversos materials i es fomenta la iniciativa i progressiva autonomia dels alumnes en la realització de les activitats.
Artista
En aquest racó s'experimenta amb diferents materials i tècniques plàstiques que els alumnes utilitzen plasmant les pròpies vivències.
Jocs compartits
Es un dels racons d'Educació Infantil on es treballen, a partir de la representació dels jocs, diferents aspectes matemàtics i lògics, a la vegada que els nens i nenes s'inicien en el joc reglat.
Joc simbòlic
Reproduint escenes quotidianes, reals o de ficció, els alumnes interactuen amb els companys, adquirint hàbits d'autonomia personal i desenvolupant la imitació, imaginació i simulació.
Body Games
És el racó que es fa en llengua anglesa. Mitjançant jocs corporals s'intenta potenciar l'expressió oral i corporal, afavorint les diferents formes d'expressió i comunicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada